Hem > Om bildarkivet

Om bildarkivet

Nyköpings kommuns bildarkiv innehåller över 7 000 bilder från Nyköpings historia. Du hittar bilder på byggnader, stadsmiljöer, natur, vardagsliv, händelser, traditioner, medborgare, minnen, affischer, kultur, industri och Nyköpingsprofiler.

De flesta bilderna är tagna av professionella fotografer. Vi arbetar ständigt med att göra ännu fler foton sökbara. Om du har en fråga eller information om en bild kan arkivpersonalen hjälpa till. Vi tar gärna emot mer information om bilderna i bildarkivet.

Våra lågupplösta bilder är fria att använda för privat och ideellt bruk. Ange dock "Nyköping kommuns bildarkiv" som källa och fotografens namn.
För högupplösta bilder och frågor som rör kommersiell användning kontakta bildarkivet.

Personuppgifter
Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR: General Data Protection Regulation) gäller som lag i Sverige från 25 maj 2018. Dataskyddsförordningens syfte är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Mer information om hur Nyköpings kommun hanterar personuppgifter finns på www.nykoping.se/personuppgifter

Kontakt

Telefon växel: 0155-24 80 00
Monica Fällgren (arkivarie), 0155-45 79 35

Adress:
Bild- och företagsarkivet
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

e-post:
bildochforetagsarkiv@nykoping.se