Samlingar

28 samlingar totalt.

Folkets Park/Träffen

Byggnadsföreningen Folkets Hus beslöt år 1905 att arrendera Hjortensbergs hage, som då ägdes av staden. Tidigt hade det framkommit önskemål från…

Visa objekten i Folkets Park/Träffen