Brännmästargården

Omslagsbild

Titel

Brännmästargården

Berättat

Bildgruppens lämnade uppgifter:
Brännmästargården tillhörde under lång tid brännmästare Östlund. Bränneriet låg dock närmare Forsbron. Det var handlaren G. Broberg som 1868 uppförde bränneri.

År 1879 såldes anläggningen till Nyk. Kvarn & Bränneri AB som 1889 sålde till Fors Ullspinneri varvid bränneriet upphörde och kar och annan utrustning fraktades på båt till Stockholm.

1898 köpte Fors Brännmästargården och använde den som personalbostäder ända in på 1960-talet. Gården revs 1967.

Brännmästargården blev historisk genom att arbetare vid Fors startade Nyk. Konsumtionsförening på en torkvind den 21/6 1899.

Motståndet från det etablerade affärs- & grossistlivet i Nyköping var så starkt att inköpen fick göras i Stockholm. Kvarnen Tre Kronor vägrade att sälja mjöl men ett bar decennier senare ägde Kooperativa förbundet kvarnen!

Källor:
Historien om en fabrik av Per Klang
Konsums jubileumsskrift 1969
Kalendrar
Bildgruppen
Objekttyp: