Skandinaviska Glödlampsfabriken

Omslagsbild

Titel

Skandinaviska Glödlampsfabriken

Beskrivning

Skandinaviska Glödlampsfabriken, även kallad Glödlampan, startades redan 1896 av ingenjörerna Ivan Wagner och Carl Hj. Faxén, 17 år efter det att Tomas Alva Edison uppfunnit glödlampan.
Efter två år, 1898, bildades Aktiebolaget Skandinaviska Glödlampsfabriken.
Lamptillverkningen varade mellan 1898 och 1976. Mellan 1976 och 1983 tillverkades komponenter för Philips i Järfälla.
Objekttyp: