Broar

Omslagsbild

Titel

Broar

Beskrivning

Stadsbron provbelastades 1936 och öppnade för trafik några veckor senare.
Arkitekt var Ragnar Östberg och lejonhuvudena gjöts på Näfveqvarns Bruk. Brobygget föregicks av en del protester då man ville K-märka den 200 år gamla stenbron.
Behmbron i bildens mitt, Namnet kommer från kopparslagaren Mikael Behm som kom till Nyköping 1813 och etablerade sig här. Bron var den naturliga överfarten på den tidens huvudled mellan Stockholm och södra Sverige.
Ryssarna brände bron och hela staden 1719, den raserades 1768 av vårfloden och 1816 var den fallfärdig och störtade ner i ån.